Meteen naar de inhoud

Historie

Ons koor werd op 26 oktober 1981 opgericht onder de naam “ Hervormd Kerkkoor” met als voorzitter en begeleider Johan Dekker en dirigent dhr. B. Dijkhuizen.

Op 22 april 1984 was er het eerste optreden in koorkleding (EO-opname progr. : Laat ons de rustdag wijden).

Helaas overleed in 1985 plotseling onze dirigent.  Wij hadden het voorrecht dat zijn zoon Stephan Dijkhuizen zijn taak kon overnemen. In 2003 nam zijn baan in het onderwijs  hem echter teveel in beslag waardoor dit niet meer te combineren was met de muzikale leiding van ons koor.

Ook werd in 1985  als vaste organist benoemd Thom Hesseling.

Na het vertrek van Stephan Dijkhuizen is zijn taak overgenomen door Peter Burger, welke tot op heden met veel enthousiasme leiding geeft aan het koor.

(zie ook onder “ dirigent”)

In 2009 is de naam van het koor gewijzigd in “ Christelijk Regiokoor ADORAMUS “

(Adoramus  =  “wij aanbidden” of “wij vereren”)